office@pjtherapeutic-speechtools.com
+48 797171989

Najnowsze posty na blogu Kanał RSS

Nie tylko Talk Tools...
Nie tylko Talk Tools...
zachwycił się skutecznością słomek w zhierarchizowanym programie oromotorycznym! Negative pressure ...
 (1)
LIP GYM™ - czyli rzecz o motywacji...
LIP GYM™ - czyli rzecz o motywacji...
Od kiedy mogę dzieci na zajęciach zaskakiwać nowymi przyrządami, odtąd zdaję sobie sprawę, że cały...
 (0)
Powracające wysiękowe zapalenia ucha?
Powracające wysiękowe zapalenia ucha?
Kilka faktów mających znaczenie dla logopedów, zwłaszcza diagnozujących w poradniach... TO może prz...
 (1)
Testuj na sobie!
Testuj na sobie!
Logopedo! Niektóre narzędzia logopedyczne warto wypróbować na sobie. Ja zaczynałem od magicznej pił...
 (1)
OBIEKTYWNIE?- TYLKO Z IOPI!
OBIEKTYWNIE?- TYLKO Z IOPI!
Rynek medyczny w Europie wymaga dostosowania produktów z innych części świata do wewnętrznych regu...
 (15)

Wyświetl wszystkie posty

Szukaj w blogu

Prezentujemy zakres warsztatów dla logopedów i opiekunów Pacjentów z zaburzeniami komunikacji prowadzonych przez Piotra Jaworskiego lub zaproszonych przez niego wykładowców.

Gościmy najlepszych specjalistów i prezentujemy współczesny stan wiedzy. Wskazujemy narzędzia obiektywnej diagnozy i terapii żuchwy, warg i języka dla mowy i karmienia.

NAJBLIŻSZE SZKOLENIE DLA LOGOPEDÓW, FIZJOTERAPEUTÓW i OPIEKUNÓW/RODZICÓW DZIECI WYJĄTKOWYCH

I POZIOM TERAPII POZYCJI ORALNEJ OPT z nowoczesnym warsztatem logopedycznym Talk Tools®

9 - 10 września

stacjonarne, Kraków

prowadzący Monica Purdy (Talk Tools® , USA)

REJESTRACJA

mailowa: office@pjtherapeutic-speechtools.com

telefoniczna: 797171989

CENA WKRÓTCE

PODSTAWY TERAPII POZYCJI ORALNEJ

11 maja, ZOOM

ZROBIONE, GRATULUJEMY I DZIĘKUJEMY UCZESTNIKOM!

CELE SZKOLENIA

- prezentacja metody OPT® dla dalszego kształcenia i podejmowania decyzji o wyborze tematyki dostępnych szkoleń ze stron Talk Tools®;

- zapoznanie z nowoczesnymi narzędziami terapii logopedycznej;

- zapoznanie uczestników z niektórymi aspektami rozwoju umiejętności językowych;

- prezentacja podstaw diagnozy Pacjentów z zaburzeniami mowy i języka zgodnie z OPT;

- przedstawienie podstaw zintegrowanego programu interwencji logopedycznej OPT z implementacją tub żuchwowych, Z-vibe, bloczków żuchwowych i in.;

- prezentacja podstaw identyfikacji zaburzeń i deficytów oromotorycznych, połykania i mowy u różnych grup Pacjentów oraz diagnozowania deficytów motorycznych w funkcjach żuchwy, warg i języka.

PROGRAM zawiera następujące zagadnienia:

1. OPT i inne programy terapii oparte o model fizjoterapii.

2. PODSTAWY teoretyczne OPT, definicja planu motorycznego.

3. Adresat terapii.

4. Niezbędne warunki dla poprawy wyrazistości mowy.

5. Cele OPT.

6. Model diagnozy z uwzględnieniem karmienia.

7. Narzędzia terapii i diagnozy: m. in bloczki żuchwowe, hierarchia flecików, narzędzia do pionizacji i lateralizacji języka w hierarchii strukturalno-funkcjonalnej, model: żuchwa-wargi-język.

8. Karmienie jako element programu OPT.

9.  Karmienie w terapii: technika slow feed, hierarchia karmienia, przegląd wybranych produktów do karmienia.

10. Grupa produktów SENSI w karmieniu i terapii żuchwy.

ćwiczenia z użyciem szpatułki LISTEK PALATALNY do wibratora logopedycznego SENSI

2 kwietnia 2023 mieliśmy okazję rozpocząć przygodę z terapią miofunkcjonalną

z Robyn Merkel -Walsh (Talk Tools), która opracowała program szkolenia

MYOTOOLS.

Warsztat był tłumaczony na język polski.

Dzięki bogatemu doświadczeniu  w zakresie karmienia, OPT i terapii miofunkcjonalnej Robyn ma unikalne podejście do czterech domeny MYO: dróg oddechowych, struktury, karmienia i mowy. W MYOTools 102 zagłębiliśmy się w równowagę funkcji formy, a uczestnicy dowiedzieli się, jak zacząć włączać zaprezentowane strategie do praktyki terapeutycznej. 

Nauczyliśmy się technik, które można od razu zastosować w swojej praktyce, takich jak masaż wspierający otwarte kanały nosowe, trening do oddychania przez nos, wibratory logopedyczne Sensi do sięgania konkretnych miejsc w jamie ustnej, strategie żucia, pobierania kęsa i inne!

UWAGA:
MYOTOOLS 102 są kontynuacją nowej serii szkoleń Talk Tools, które wychodzą poza kanon Terapii Pozycji Oralnej w zbliżeniu do terapii miofunkcjonalnej. Znajomość podstaw OPT nie jest wymagana, ale zapewnia znajomość terminologiczną i horyzont, na którym Robyn prezentuje treści

Kim jest Robyn Merkel-Walsh? To licencjonowany logopeda CCC-SLP, certyfikowany terapeuta miofunkcjonalny COM®️, po kursach PROMPT i Beckman, a więc ukończyła wszystkie liczące się na świecie szkoły taktylne, właścicielka prywatnych klinik miofunkcjonalnych i logopedycznych; koordynator kliniczny na Uniwersytecie Seton Hall, należy do zarządu Oral Motor Institute, założonego przez Pam Marshallę i Dianę Bahr, wreszcie zdobywczyni nagród ASHA.

DLA OSÓB, KTÓRE CHCIAŁYBY W PRZYSZŁOSCI DOŁĄCZYĆ DO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW OPT PREZENTUJEMY 

PROGRAM SZKOLENIA

8 30 - 9 00

WPROWADZENIE I UJAWNIENIA

DOMENY MIOFUNKCJONALNE

DOMENA I: DROGI ODDECHOWE

- wykorzystanie węchu w terapii

- masaż twarzowy i oddychanie przez nos

- zdrowe nawyki

- połączenie snu  z MYO

PRZERWA 10 15 - 10 25

DOMENA II Połączenie Struktury z Formą i Funkcją

- badania i pomiary

- pojęcie narzędzi

- czas terapii: kto pierwszy?

- siła i opór, mięśnie i ruch

11 45 - 12 00 SESJA DYSKUSYJNA

12 00 - 12 30 LUNCH

DOMENA III KARMIENIE

- żucie

- organizacja kęsa

- połykanie

DOMENA IV MOWA

- pozycja oralna vs. "to co słyszymy"

- dziąsłowe

- palatalne

2 45 - 2 55 PRZERWA

MOWA c. d.

- niezbędne do prowadzenia terapii MYO;

UWAGA: Od 2023 roku tłumaczenie kusów Talk Tools wykonujemy z wersji nagranych, co oznacza, że w dniu w którym następuje warsztat, dostępna jest tylko opcja angielska.

KONKLUZJE I DYSKUSJA

SZCZEGÓŁY w jęz. angielskim

ZASTOSOWANIE WIBRATÓW LOGOPEDYCZNYCH W ZABURZENIACH MOWY I TERAPII KARMIENIA

- zrobione, dziękujemy uczestnikom!

11 marca, godz 10 00 - 13 00  

W PROGRAMIE:

Natura wibracji (szkoła niemiecka: SOUND WAVE)

Mechanizmy oddziaływania

Recepcja i procesowanie

Obszary zastosowania wibratorów logopedycznych

Przeciwskazania

Przegląd wibratorów, w tym m. in Z-vibe, Sensi, NOVAFON.

Przykłady zastosowania

cena 120 zł

PLATFORMA ZOOM

REJESTRACJA:

office@pjtherapeutic-speechtools.com

telefon 797171989 (do godz 14 00)

03 grudnia 2022, sobota

9 00 - 16 00

PODSTAWY TERAPII POZYCJI ORALNEJ z NOWOCZESNYM WARSZTATEM

platforma ZOOM; 

prowadzacy mgr Piotr Jaworski, terapeuta Oral Placement Therapy intermediate

{Piotr Jaworski, mgr – logopeda, polonista, terapeuta metody Tomatisa, terapeuta OPT intermediate; nauczyciel dyplomowany; były członek zarządu Polskiego Związku Logopedów (przewodniczący Komisji Zagranicznej, odpowiedzialny za włączenie PZL w europejskie struktury związkowe CPLOL, uczestnik konferencji w Malmo, Rydze i Paryżu); dwukrotnie ekspert MEN na konferencjach Europejskiej Agencji Rozwoju Szkolnictwa Dzieci o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych (2006’ Wiedeń oraz 2008’ Limassol na Cyprze); autor publikacji w czasopiśmie „Logopeda” poświęconych kształceniu logopedów i organizacji terapii logopedycznej w Europie i USA, w „Przeglądzie Logopedyczno-Pedagogiczno-Psychologicznym”; ukończone szkolenia ze specjalistami z zagranicy: Oral Placement Therapy (I, II), Feeding Therapy, Solving the Puzzle of Autism, Sensory Intervention Techniques for Speech-Language Pathologists; Sensory Motor Approach to Apraxia of Speech and Related Motor Speech Disorder, Feeding First: Connect and Collaborate, Exceptional Child. Empowered!, Tongue Tie Congress 2020, Functional Assessment and Remediation of TOT’s, A Sensory Motor Approach to Feeding in the Down syndrome Population; wykładowca na uczelniach prowadzących programy kształcenia logopedów WSB we Wrocławiu, Collegium Da Vinci w Poznaniu, Humanitas w Sosnowcu; prowadzi warsztaty z zakresu terapii i karmienia dla logopedów; po godzinach- muzyk-streamer.}

Celem warsztatów jest m. in.:

  1. Zapoznać uczestników z niektórymi aspektami rozwoju umiejętności językowych.
  2. Nauczyć podstaw diagnozy Pacjentów z zaburzeniami mowy i języka oraz zaprezentować niezbędne narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne.
  3. Zaprezentować podstawy zintegrowanego programu interwencji logopedycznej OPT z implementacją tub żuchwowych, Z-vibe, bloczków żuchwowych i in.
  4. Przedstawić podstawy identyfikacji zaburzeń i deficytów oromotorycznych, połykania i mowy u różnych grup Pacjentów oraz diagnozowania deficytów motorycznych w funkcjach żuchwy, warg i języka.

PROGRAM zawiera następujące zagadnienia:
1. OPT i inne programy terapii oparte o model fizjoterapii

2. PODSTAWY teoretyczne OPT, definicja planu motorycznego

3. Adresat terapii

4. Niezbędne warunki dla poprawy wyrazistości mowy

5. Cele OPT

6. Model diagnozy z uwzględnieniem karmienia

7. Narzędzia terapii i diagnozy: m. in bloczki żuchwowe, hierarchia flecików, narzędzia do pionizacji i lateralizacji języka w hierarchii strukturalno-funkcjonalnej, model: żuchwa-wargi-język.

8. Karmienie jako element programu OPT

9.  Karmienie w terapii: technika slow feed, hierarchia karmienia, przegląd wybranych produktów do karmienia.

10. Grupa produktów SENSI w karmieniu i terapii żuchwy.

2. NOWOCZESNY WARSZTAT LOGOPEDYCZNY liczba godz. 2-3 do uzgodnienia

I. Przyrządy i urządzenia diagnostyczne, w tym praca na mierniku IOPI

II. Ćwiczenia siły i stabilności żuchwy na bloczkach żuchwowych, tubkach żuchwowych i stabilizatorze żuchwy.

III. Szpatułki logopedyczne

IV.   Narzędzia specjalistyczne, m.in przegląd narzędzi do terapii apraksji i dyzartrii.

V. Wibratory logopedyczne

a. Przykłady ćwiczeń z wykorzystaniem masażu wibracyjnego

b. Wykorzystanie wibratorów logopedycznych w terapii rotacyzmu

c. Neurowibratory NOVAFON

VI. Fleciki, gwizdki i słomki – hierarchia ruchu.

W programie szkolenia m. in.:

- diagnoza i terapia żuchwy w ujęciu specjalistów z Talk Tools;

- narzędzia służące do terapii seplenienia bocznego związanego z dysfunkcjami żuchwy;

- metody wykorzystania wibratorów logopedycznych w terapii;

- przegląd szpatułek do wibratorów Z-vibe;

- pokaz terapii  metodą Ora light;

- przegląd narzędzi do kształcenia ssania, gryzienia i żucia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4-5 marca 2022 gościliśmy Lori Overland, która przedstawiła

UNRAVELING TOT's... 

Specjalista TONGUE TIE

Dlaczego akurat ten kurs?

Oferta szkoleniowa TALK TOOLS jest obszerna, ale po uczestnictwie w Kongresie wędzidełkowym (12,75 punktów w ocenie IBCLC),iałem mętlik i czułem niedosyt. Gdy Robyn i Lori napisały program terapii funkcjonalnej TOT's, wydały książkę i zaczęły szkolić Amerykanów jakoś nieszczególnie się wahałem. 

To jedyne na świecie przemyślane i spójne podejście do terapii wędzidełek dla praktyków. I nie chodzi mi o zebranie tego wszystkiego, co we współczesnej medycynie wiadomo (może sobie to zrobić każdy, a potem"szkolić"), tylko o postępowanie terapeutyczne krok po kroku, oparte o metody klinicznie skuteczne.

Dlaczego ważna jest klasyfikacja Fernando?Czemu Mills uważa, że nie istnieje tylne wędzidełko?Który screening jest najdokładniejszy?Jakie narzędzia dobrać?Dlaczego OMT- terapia miofunkcjonalna się przydaje i jakie zastosować techniki.

PROGRAM OBEJMOWAŁ

FUNCTIONAL ASSESSMENT OF TOT’s- część I

1. PROTOKÓŁ MERKEL-WALSH- OVERLAND

2. AKTUALNE STRATEGIE DIAGNOSTYCZNE (FERNANDO, KOTLOW, ZAGHI)

3. TOT’s – gorące tematy

4. DIAGNOZA STRUKTURALNA (zgryz, podniebienie, asymetrie twarzowe, kształt czaszki, profile twarzowe, trakt oddechowy, język, czerwone flagi

5. NARZĘDZIA OCENY STRUKTURALNEJ

6. RODZAJE UCHWYTU DO OCENY WZROKOWEJ WĘDZIDEŁKA PODJĘZYKOWEGO (Ghaheri, Martinelli)

7. DIAGNOZA STRUKTURALNA WĘDZIDEŁKA WARGOWEGO I POLICZKOWEGO

8. PRZYKŁADY DIAGNOZY WĘDZIDEŁKA PODJĘZYKOWEGO W RÓŻNYCH SKALACH

9. WIRTUALNA DIAGNOZA U NIEMOWLĄT

10. DIAGNOZA – MATERIAŁ VIDEO

11. DIAGNOZA FUNKCJONALNA

12. ANALIZA ZADANIOWA W ZAKRESIE MOWY, KARMIENIA PIERSIĄ, PICIA PRZEZ SŁOMKĘ i inne.

13. WPŁYW NA KARMIENIE (pierś, butelka)

14. NAJNOWSZE BADANIA- Genna, Saperstein i inni.

15. WPŁYW NA KARMIENIE ŁYŻECZKĄ, POKARMEM STAŁYM, z KUBECZKA I SŁOMKĄ

16. ZABURZENIA ARTYKULACJI W RÓŻNYCH GRUPACH GŁOSEK- NAJNOWSZE BADANIA

17. WPŁYW NA PARAFUNKCJE, ZABURZENIA POSTURALNE I ZABURZENIA SNU

18. TOT’s I MEDYCYNA

19. SCREENING W 5 krokach

20. ZESPÓŁ SPECJALISTÓW DLA TOT’s

FUNCTIONAL REMEDIATION OF TOT’s- część II

1. PODSTAWY TEORETYCZNE

2. ROLA PRZED i POOPERACYJNEJ TERAPII

3. ZAGADNIENIA ETYCZNE

4. ZADANIA W OBREBIE ZESPOŁU

5. TERAPIA MIOFUNKCJONALNA (OMT) I KARMIENIE

6. ROLA TERAPEUTY MIOFUNKCJONALNEGO

7. PROCEDURY CHIRURGICZNE

8. EVIDENCE BASED PRACTICE:

- karmienie piersią

- frenuloplastyka

- mowa i karmienie

9. SPOSOBY INTERWENCJI CHIRURGICZNEJ/DENTYSTYCZNEJ (laser, nożyczki)

10. ZAOPATRZENIE

11. NEUROMUSKULARNA REEDUKACJA

- zadania przedkarmieniowe

- stosowanie technik reedukcyjnych w tym wibratorów logopedycznych SENSI®

- ćwiczenia wielokierunkowe języka

- ćwiczenia z użyciem LIPERA

- karmienie terapeutyczne

12. ZASTOSOWANIE TERAPII POZYCJI ORALNEJ

- zaczynamy od żuchwy

- ćwiczenia warg i języka

- stosowanie OPT w zaburzeniach artykulacji różnych grup głosek

CENA 1399 zł

Tethered Oral Tissues (TOT) to ograniczenie wędzidełka, którym jest mały
fałd tkanki, łączący kość z tkanką, wspierający lub ograniczający zakres ruchu. Chociaż nie jest to nowe podejście, termin TOTs został ukuty przez Kimberly Benkert, RDH, a później przez dr. Kevina Boyda w 2014 roku, aby opisać ograniczenie wędzidełka pod językiem (ankyloglossia), wargą lub wędzidełko policzkowe. Istnieje wiele „gorących tematów” w leczeniu TOTs od konieczności zabiegu chirurgicznego po konieczność opieki przed i pooperacyjnej. Lori Overland i Robyn Merkel-Walsh dokonały obszernego przeglądu literatury na temat TOT i zebrały wieledanych klinicznych w ramach przygotowań do tego kursu, aby zbadać te kontrowersje i skupić się na „evidence-based” podejściu do leczenia.
Kurs zapewnia uczestnikom „analizę zadań” w interwencji TOT, w oparciu o wiedzę, że oralny system sensoryczno-ruchowy nie może być rozdzielony, i dlatego po zdiagnozowaniu TOTs odkrywamy, że wpływ na ruch dotyka
sposobu, w jaki dana osoba przetwarza informacje sensoryczne dla karmienia i mowy. Każdą akcję motoryczną w ciele można podzielić na mniejsze jednostki, a Robyn i Lori stworzyły szereg technik reedukacji nerwowo-mięśniowej od
pasywnych do aktywnych w celu pracy z pacjentami przez całe życie z różnym zakresem funkcji poznawczych.
Warsztat omówi interwencje dotyczące zarówno karmienia wstępnego, jak i karmienia dla piersi, karmienia butelką, kubkiem, łyżeczką, pokarmem stałym i słomką w kontekście pozycji języka w jamie ustnej wymaganych dla jasności mowy. Zostaną omówione procedury chirurgiczne oraz przed i pooperacyjne strategie. Zostanie zaprezentowana reedukacja nerwowo-mięśniowa policzków, warg i języka; kurs przedstawia liczne pokazy, ćwiczenia i slajdy wideo.
Lori nauczy uczestników realizacji funkcjonalnego programu naprawczego. Ćwiczenia tu omówione mogą być wykonywane w warunkach szkolnych, szpitalnych lub przychodni w oparciu o wpływ na edukację lub czynności życia codziennego. Ostatnio Robyn i Lori dodali nową sekcję skierowaną konkretnie do małych dzieci i strategii sukcesu w tej trudnej populacji.

Reasumując korzyści-  uczestnicy poznają co najmniej 2 techniki chirurgiczne dla TOTs, potrafią określić co najmniej 2 cele przedoperacyjnego planu opieki TOTs i będą w stanie wykonać co najmniej 3 techniki z zakresu interwencji neuromuskularnej dla TOT przed i po operacją (1 policzkową, 1 wargową, 1 językową).

UWAGA: Od 2023 roku tłumaczenie kusów Talk Tools wykonujemy z wersji nagranych, co oznacza, że w dniu w którym następuje warsztat, dostęna jest tylko opcja angielska.

UWAGA- nowość

PREZENTACJA POMOCY LOGOPEDYCZNYCH

Kto nie chciałby sprawdzić (na sobie najpierw), dotknąć, zawibrować?COVID przyblokował skutecznie możliwość wypróbowania i dotknięcia pomocy logopedycznych, przekonania się jaka jest faktura, funkcjonalność, zastosowanie, dlatego proponujemy nową formę wypróbowania WARSZTATU LOGOPEDYCZNEGO - PREZENTACJE

Zbierz grupę przynajmniej 10 osób i przelej na konto umówioną opłatę w zależnośći od wybranej opcji warsztatu, skontaktuj się z nami i umów termin, a my przyjedziemy z większością oferty, wyjaśnimy zasady i cel działania oraz możliwość zastosowania w wybranej grupie (zaburzenie mowy/populacja) danych pomocy logopedycznych.

DOSTĘPNE DNI TYGODNIA: SOBOTY, ŚRODY(godziny dopołudniowe)

OPCJA I 3 godzin dydaktycznych

cena 200 zł brutto*

OPCJA II 5 godzin dydaktycznych

cena 500 zł brutto*

PREZENTUJE: PIOTR JAWORSKI mgr logopeda (czynny) terapeuta Oral Placement Therapy intermediate, ekspert MEN ds edukacji inkluzywnej, wykładowca akademicki, autor publikacji logopedycznych i podręcznika Nowoczesny warsztat logopedyczny;

W celu umówienia należy wysłać mail na adres

pjtherapeutic@gmail.com

lub zadzwonić: 501472213

* wyjazdy powyżej 70 km za zwrotem kosztów transportu.

Konferencje PJtherapeutic

PJtherapeutic oferuje następującą tematykę szkoleń:

1. PODSTAWY TERAPII POZYCJI ORALNEJ (OPT) wg. TALK TOOLS z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi – liczba godzin do uzgodnienia

Celem warsztatów jest m. in.:

  1. Zapoznać uczestników z niektórymi aspektami rozwoju umiejętności językowych.
  2. Nauczyć podstaw diagnozy Pacjentów z zaburzeniami mowy i języka oraz zaprezentować niezbędne narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne.
  3. Zaprezentować podstawy zintegrowanego programu interwencji logopedycznej OPT z implementacją tub żuchwowych, Z-vibe, bloczków żuchwowych i in.
  4. Przedstawić podstawy identyfikacji zaburzeń i deficytów oromotorycznych, połykania i mowy u różnych grup Pacjentów oraz diagnozowania deficytów motorycznych w funkcjach żuchwy, warg i języka.

PROGRAM zawiera następujące zagadnienia:
1. OPT i inne programy terapii oparte o model fizjoterapii

2. PODSTAWY teoretyczne OPT, definicja planu motorycznego

3. Adresat terapii

4. Niezbędne warunki dla poprawy wyrazistości mowy

5. Cele OPT

6. Model diagnozy z uwzględnieniem karmienia

7. Narzędzia terapii i diagnozy: m. in bloczki żuchwowe, hierarchia flecików, narzędzia do pionizacji i lateralizacji języka w hierarchii strukturalno-funkcjonalnej, model: żuchwa-wargi-język.

8. Karmienie jako element programu OPT

9.  Karmienie w terapii: technika slow feed, hierarchia karmienia, przegląd wybranych produktów do karmienia.

10. Grupa produktów SENSI w karmieniu i terapii żuchwy.

2. NOWOCZESNY WARSZTAT LOGOPEDYCZNY liczba godz. najmniej 3 (do uzgodnienia)

I. Przyrządy i urządzenia diagnostyczne, w tym praca na mierniku IOPI

II. Ćwiczenia siły i stabilności żuchwy na bloczkach żuchwowych, tubkach żuchwowych i stabilizatorze żuchwy.

III. Szpatułki logopedyczne

IV.   Narzędzia specjalistyczne, m.in przegląd narzędzi do terapii apraksji i dyzartrii.

V. Wibratory logopedyczne

a. Przykłady ćwiczeń z wykorzystaniem masażu wibracyjnego

b. Wykorzystanie wibratorów logopedycznych w terapii rotacyzmu

c. Neurowibratory NOVAFON

VI. Fleciki, gwizdki i słomki – hierarchia ruchu.

W programie szkolenia m. in.:

- diagnoza i terapia żuchwy w ujęciu specjalistów z Talk Tools;

- narzędzia służące do terapii seplenienia bocznego związanego z dysfunkcjami żuchwy;

- metody wykorzystania wibratorów logopedycznych w terapii;

- przegląd szpatułek do wibratorów Z-vibe;

- pokaz terapii  metodą Ora light;

- przegląd narzędzi do kształcenia ssania, gryzienia i żucia.


3. PODSTAWY KARMIENIA TERAPEUTYCZNEGO (max. 5 godzin dydaktycznych):

1. Związek karmienia i mowy

2. Strukturalno-funkcjonalne aspekty związane z rozwojem

 3. Rozwój umiejętności związanych z karmieniem i połykaniem

4. Czynniki wpływające na żywienie i karmienie, np sensoryczne, dieta, alergie pokarmowe

5. Biomedyczne teorie autyzmu w kontekście karmienia

6. Konsekwencje błędów w karmienia u Pacjentów z zespołem Downa

7. Przykłady rozwiązań diagnostycznych z USA (SOMA, Boshart i inn...)

8. Przygotowanie i stosowanie wywiadu

JAK TO SIĘ ROBI w TALK TOOLS?

1. Diagnoza: związana z codziennym karmieniem, oromotoryczna, czynniki neuromuskularne

2. Słomki, łyżeczki i kubki jako narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne w metodyce TALK TOOLS

3. Kiedy potrzebujemy pracować nad stabilnością żuchwy - powtórkaz OPT

4. Ciała stałe - pozycjonowanie i hierarchia żucia.

5. Infadenty, NUKI i Z-vibe jako narzędzia przydatne w terapii karmienia.

6. Produkty serii SENSI w karmieniu.


4. TERAPIA SYGMATYZMU MIĘDZYZĘBOWEGO (5 godzin dydaktycznych)

W programie m. in.

1. Mity rozwojowe dzieci z zespołem Downa - etiologia protruzji języka

2. Pozycja języka w związku z żuchwą

3. Związek pozycji z napięciem

4. Pomoce logopedyczne do retrakcji języka.

5. Podstawy karmienia dzieci z protruzją języka

6. Terapia Pozycji Oralnej dla s i z

7. Terapia wg Merkel-Walsh

8. Zastosowanie aparatów ortodontycznych w terapii sygmatyzmu

9. Zastosowanie miernika IOPI w terapii przetrwałego połykania niemowlęcego.


5. TERAPIA ŻUCHWY DLA LOGOPEDÓW

1. Rozwój żuchwy od poczęcia, gryzienie a żucie, stadia rozwojowe żucia

2. Siła i stabilność żuchwy, terminy diagnostyczne wg Rosenfeld Johnson

3. Profile rozwojowe żuchwy u dzieci z zespołami chorobowymi, typowe objawy nieprawidłowego napięcia

4. Parafunkcje narządu żucia, wskazówki terapeutyczne i narzędzia.

5. Diagnozowanie

6. Metodyka terapii z wykorzystaniem bloczków, gryzaków i tubek żuchwowych.

7. Komponent żywieniowy w terapii: technika slow feed, hierarchia karmienia

8. Ćwiczenia z użyciem bloczków żuchwowych

9. Produkty serii SENSI w terapii żuchwy

10. VIDEO

6. ZASTOSOWANIE WIBRATÓW LOGOPEDYCZNYCH W ZABURZENIACH MOWY I TERAPII KARMIENIA 

W PROGRAMIE:

1. Natura wibracji (SOUND WAVE)

2. Mechanizmy oddziaływania

3. Recepcja i procesowanie

4. Obszary zastosowania wibratorów logopedycznych

5. Przeciwskazania

6. Przegląd wibratorów

7. Przykłady zastosowania

UWAGA: należy się upewnić, że zainstalowany na komputerze program ZOOM, pobrany z oficjalnej strony producenta, pochodzi z ostatnich 9 miesięcy;