office@pjtherapeutic-speechtools.com
+48 797171989

Najnowsze posty na blogu Kanał RSS

Powracające wysiękowe zapalenia ucha?
Powracające wysiękowe zapalenia ucha?
Kilka faktów mających znaczenie dla logopedów, zwłaszcza diagnozujących w poradniach... TO może prz...
 (0)
Testuj na sobie!
Testuj na sobie!
Logopedo! Niektóre narzędzia logopedyczne warto wypróbować na sobie. Ja zaczynałem od magicznej pił...
 (1)
WARSZTATY ORAL PLACEMENT THERAPY - III poziom
WARSZTATY ORAL PLACEMENT THERAPY - III poziom
Ze szczególną radością chcę ogłosić Państwu, że we wrześniu będziemy gościć w Polsce Monicę Purdy z...
 (1)
OBIEKTYWNIE?- TYLKO Z IOPI!
OBIEKTYWNIE?- TYLKO Z IOPI!
Rynek medyczny w Europie wymaga dostosowania produktów z innych części świata do wewnętrznych regu...
 (15)
WIĘCEJ ZA TYLE SAMO? U nas!
WIĘCEJ ZA TYLE SAMO? U nas!
Większa i cięższa kulka oznacza lepszy feedback sensoryczny. Amerykanie piszą, że podzielili proces...
 (3)

Wyświetl wszystkie posty

Szukaj w blogu

1. Sklep internetowy PJ therapeutic prowadzi Piotr Jaworski, adres: ul. Chodkiewicza 5, 43-600 Jaworzno, NIP 6321654197. W sklepiku mogą Państwo nabyć artykuły, produkty i narzędzia przeznaczone do terapii logopedycznej, sensorycznej dla Dzieci i dla Dorosłych. Odbiór osobisty pod adresem: Jaworzno 43-602, ul. Lucjana Rydla 1 w godz 8 00 - 14 00. Telefony odbieramy do godziny 14 00. 

                W okresie świątecznym 2022 BIURO nie będzie czynne 23 grudnia, 27 grudnia.

2. Sklepik działa na wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych typu: Mozilla Firefox, Google Chrome Internet Explorer i innych w komputerach stacjonarnych i laptopach, oraz na urządzeniach mobilnych typu tablet oraz telefon.

3. Wykonanie umowy wygasa z chwilą DOSTAWY towaru, chyba że produkt jest wadliwy i objęty jest PROCEDURĄ REKLAMACJI. 

4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem. Potwierdzenie zamówienia przychodzi do Klienta z automatycznej skrzynki mailowej. Prosimy na nie nie odpowiadać a wszelką korespondencję należy kierować na adres: office@pjtherapeutic-speechtools.com

5. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia po wybraniu opcji zakupu.

6. Składający zamówienie zobowiązany jest do dokładnego i zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza. W przypadku podania błędnych danych Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów ponownej wysyłki towaru.

7. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia otrzyma on automatyczną odpowiedź potwierdzającą złożone zamówienie.

8. Realizacja zamówienia trwa od dwóch dni do trzech tygodni w zależności od stanu magazynowego. Wysyłka towaru następuje po zaksięgowaniu wpłaty na konto bankowe PJtherapeutic, chyba że Klient wybierze opcje zamówienia POBRANIE.

9. W przypadku braku spodziewanych informacji od Klienta wymaganych do realizacji zamówienia, np. numer telefonu PJtherapeutic anuluje w ciągu 5 tygodni zamówienie i w przypadku przedpłaty zwraca płatność automatycznie za pomocą tej samej formy, np. PAYu.

10. PJ therapeutic zastrzega sobie prawo do zmiany daty wysyłki w przypadku opóźnienia dostaw danego produktu. Klient zostanie o tej zmianie niezwłocznie poinformowany.

11. Ceny towarów wystawionych na stronie zawierają podatek VAT. Towar z ceną 0,00 oznacza, że jest niedostępny.

12. PJtherapeutic zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów bez uprzedzenia. Zmiana ta nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

13. PJtherapeutic dołoży wszelkich starań, aby terminowo i rzetelnie wywiązać się z zamówień i zobowiązań.

14. W przypadku zamówień składających się z towarów pochodzących od różnych producentów lub dostawców termin wysyłki zależy od skompletowania całości.

15. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane jedynie po sporządzeniu raportu szkodowego w obecności odbiorcy i dostawcy przesyłki. 

16. Zgodnie z ustawą z dnia 02.03.2003 o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny można zwrócić produkt bez podania przyczyny do 14 dni. Jest to możliwe w przypadku jeśli produkt nie jest zniszczony, kopiowany lub w żaden sposób użytkowany, zwłaszcza zaś towar zapakowany sterylnie. PJtherapeutic dokonuje zwrotu należności w postaci przelewu całości poniesionych kosztów.

17. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

18. Zwrot świadczenia przez przedsiębiorcę zostanie przez niego poświadczony na piśmie.

19. Towar niesprawny w ramach reklamacji należy dostarczyć do siedziby PJtherapeutic z dokumentem potwierdzającym jego nabycie. Należy też opisać przedmiot reklamacji.

20. PJtherapeutic rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni.

21. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie prawnej zgodnie z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI.

22. Wysyłka listem priorytetowym jest możliwa tyko dla produktów o masie nie przekraczającej 250 gram lub koperty D14.

24. Gwarancja na poszczególne produkty jest określona w INSTRUKCJACH użytkowania. Podmiotem gwarantującym działanie produktu przez określony na umowie czas jest PJtherapeutic Piotr Jaworski z siedzibą w Jaworznie.

25. W przypadku nie odebrania przesyłki POBRANIOWEJ PJtherapeutic Piotr Jaworski będzie się domagał zwrotu poniesionych na wysyłkę kosztów.

26. Faktury na placówki publiczne wystawiamy z odroczonym terminem płatności

1. podczas składania zamówienia, w miejscu gdzie znajdują się dane zamawiającego należy wpisać nabywcę, czyli gminę lub miasto;

2. w kolejnym etapie, gdzie uzupełniamy dane do wysyłki, należy wpisać dane adresowe placówki;

3. w celu usprawnienia procesu obsługi prosimy o adnotację o 14 dniowym terminie płatności w uwagach do zamówienia.

27. Faktura VAT generowana jest z zewnętrznego systemu fiskalnego, dokument o nazwie faktura proforma, który automatycznie generowany jest online po zakupie, nie jest dokumentem księgowym, a jedynie potwierdzeniem zakupu.

28. UWAGA: zamówienia złożone w polskiej wersji sklepu  mogą być wysłane tylko do adresów znajdujących się na terenie POLSKI, system nie przepuszcza dalej zamówienia.

29. ZAMÓWIENIA złożone na stronie: logopedicke cz. mogą być wysłane jedynie do adresów znajdujących się na terenie REPUBLIKI CZESKIEJ I SŁOWACJI

30. W szczycie sezonu w misiącach od listopada do grudnia w związku z opóźnieniami w Dostawach z USA od firm TALK TOOLS i ARKtherapeutic czas realizacji zamówienia może się wydłużyć do 15 dni. Opóźnienia te wynikają z  opóźnień w odprawie celnej leżących po stronie administracji publicznej RP.

 ZMIANA REGULAMINU:

31. Klienci posiadający konto w SKLEPIE zostaną powiadomieni drogą elektroniczną o zmianie regulaminu w dniu ich wprowadzenia w życie.

32. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych zmian przysługuje prawo do usunięcia konta w każdym czasie.

 PRZEPISY KOŃCOWE:

33. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami,

będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej

zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

34. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny(Dz.U.2000 nr 22 poz. 271 ze zm.),ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie

Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -

Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.)

UWAGA: PJtherapeutic nie przyjmuje odpowiedzialności za ustawienia skrzynek pocztowych ani politykę Google, mogącą wpływać na lokowanie korespondencji od PJtherapeutic w folderach SPAM

Problemy z procesem realizacji Państwa zamówienia należy zgłaszać drogą mailową na adres: pjtherapeutic@gmail.com, na mail wysłany w godzinach 8 00 - 14 00 odpowiadamy bezzwłocznie.

UWAGA: Profil PJtherapeutic na platformie FACEBOOK nie jest przeznaczony do obsługi zamówień.