office@pjtherapeutic-speechtools.com
+48 797171989
  • Obecnie brak na stanie

GABINET W górę!

Gabinet W górę! otacza opieką dzieci, młodzież i dorosłych z zaburzeniami mowy.

Gabinet W górę! otacza opieką dzieci, młodzież i dorosłych z zaburzeniami mowy.

OFERTA

W gabinecie prowadzona jest:
• terapia wad wymowy,
• terapia afazji, dyzartrii i apraksji,
• terapia jąkania,
• terapia zaburzeń mowy i motoryki ustno-twarzowej,
• terapia zaburzeń przyjmowania pokarmów i płynów.

Gabinet logopedyczny specjalizuje się w pracy z dziećmi:
• z opóźnionym rozwojem mowy i nieharmonijnym rozwojem psychoruchowym,
• niepełnosprawnymi intelektualnie i ruchowo,
• z autyzmem i z Zespołem Aspergera.

Terapia neurologopedyczna skierowana jest również do osób dorosłych z chorobami neurologicznymi
(m.in. po udarach mózgu, wypadkach komunikacyjnych, z chorobą Parkinsona).
W terapii wykorzystywane są narzędzia logopedyczne amerykańskiej firmy Talk Tools, a także
regulatory funkcji MFS i kinesiotaping.

Strona internetowa:
gabinetwgore.pl

Adres:
W górę! Gabinet diagnozy i terapii neurologopedycznej. Joanna Zembrzuska
ul. Niepodległości 7
83-000 Pruszcz Gdański
Telefon: 570 332 380

GABINET - W GORE

Specyficzne odniesienia