office@pjtherapeutic-speechtools.com
+48 797171989
  • Obecnie brak na stanie

Magdalena Sałach-Zapaśnik- gabinet neurologopedycz

Magdalena Sałach-Zapaśnik- gabinet neurologopedycznyGABINET NEUROLOGOPEDYCZNY WARSZAWA MAGDALENA SAŁACH-ZAPAŚNIK

Magdalena Sałach-Zapaśnik

Neurologopeda, pedagog, terapeuta OPT (Oral Placement Therapy)

Od wielu lat pracuję z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnymi. Zajmuję się głownie profilaktyką, wczesnym wspomaganiem rozwoju mowy i terapią dzieci ze spektrum autyzmu, grupy ryzyka okołoporodowego, wcześniakami oraz dziećmi o stwierdzonych zaburzeniach rozwoju i zespołami wad genetycznych. Ukończyłam szereg szkoleń z zakresu pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju, wykorzystując zdobyta wiedzę by jak najlepiej dopasować metody terapii indywidualnie do pacjenta. Interesuje się nowoczesnymi technikami wspomagania rozwoju mowy i komunikacji dzieci, zwłaszcza w terapii dzieci z autyzmem. Prowadzę terapię mowy u dzieci i młodzieży: z zaburzeniami artykulacji, z opóźnionym rozwojem mowy, ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną, z uszkodzeniami neurologicznymi (dysfazja, afazja), z zespołami genetycznymi.

W pracy do diagnozy i terapii wykorzystuje Profil psychoedukacjny (ang. Psychoeducational Profile, PEP-R) służący ocenie rozwoju dzieci z zaburzeniami i zaplanowaniu zindywidualizowanego programu terapii, VB MAPP - Ocena osiągania kamieni milowych rozwoju i planowanie terapii (Program do oceny umiejętności językowych i społecznych dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju), Metodę Krakowską wg prof. Jagody Cieszyńskiej, terapię ABA , OPT - oromotorykę metodę ustno - motoryczna dotycząca prowadzenia diagnozy i terapii dzieci z deficytami ustno -twarzowymi w obrębie żuchwy, języka, warg policzków, AAC - Komunikację Alternatywną i Wspomagającą

kontakt : Warszawa tel mobil +48 604630498

www.gadam.edu.pl\

gabinet-salach

Specyficzne odniesienia